Dekontaminácia laku je dôležitý bod pri umývaní auta keďže povrch laku býva silno znečistení hlavne od : brzdného prachu, náletovej hrdze, asfaltu, živice atď...

U nás v garáži používame 2 metódy dekontaminácie a to chemickú a mechanickú po ktorej vaše auto zbavíme nečistôt na 99%